Spirituella skolan

SPIRITUELLA SKOLAN - DIN VÄG TILL INRE UTVECKLING!

SPIRITUELLA SKOLAN - 2-årig utbildning i 9 st block förlagd på helger 3990 kr /block

Med kursstart i februari och september. Vid fullföjd utbildning (9 st block) finns möjlighet att erhålla Kraftens Källas mediumcertifikat.  NYSTART i september 2024. SÖK REDAN NU!

 

Här presenteras vår mediumutbildning som är unik för KRAFTENS KÄLLA!

 

VI ebjuder utbildning med hög kvalitet för ditt eget inre växande och välmående!

 

Hos oss kan du studera för din egen skull och hitta den väg som känns rätt för just dig. Du får 2 spännande år av praktik, teoretisk kunskap, övningar och diskussioner. Utbildningen är på helgtid för att du ska kunna arbeta samtidigt och vi finns hela tiden med i ett tryggt mentorskap och stöttar dig med personligt engagemang på resans gång.

 

Välkommen att hitta hem till den DU I SANNING ÄR.

TA DIN MEDIALA SIDA TILL EN NY NIVÅ! 

Det här är en UTBILDNING för dig som är redo att möta ljuset inom dig på ett nytt och personligt sätt. Det här är en kurs för dig som är redo att utvecklas och komma vidare både på ett personligt och andligt plan. Det här är kursen som tar dig djupare in i din sanning och skapar tillit och tro på dig själv, som öppnar upp ditt hjärta för den gränslösa kärlek som vi alla är en del av och som ger dig nycklar till din inre kunskap. En utbildning för dig som vill börja jobba som Medium på hel eller deltid, men även för dig som vill utbilda dig för det egna husbehovet. 

 

Ansökning kan göras omg. Begränsat antal platser.


Utbildningen sker i flera block och riktar sig till alla som är redo att gå vidare med sin mediala utveckling. Du behöver inte ha ett mediumcertifikat som mål utan kanske har ett brinnande intresse och inre driv av att lära dig mer om den andliga kontakten och din egen förmåga. Varje block är fredag em, lördag och söndag. Utbildningen pågår under 2 år och innefattar 8 block, januari + maj, augusti + november, samt ett slutblock (block 9) för de som är villiga att gå upp för ett mediumcertifikat. Under utbildningens gång får varje elev olika uppgifter som skall lösas mellan blocken och man har även ett mentorskap hos KRAFTENS KÄLLA, där vi är behjälpliga i de frågor som kommer upp.

 

Det här är ingen snabb genväg till att bli medium, inte en enkel väg för att komma åt nya verktyg på. Det är inte heller den billigaste utbildningen men vi sticker ut hakan och säger att det är en bland de bästa utbildningar du kan få i Sverige i dag, och den är unik för den bygger helt och hållet på våra egna erfarenheter och samarbetet vi har med våra Andeteam! Den intelligens vi får ta del av från Andeteamet gör att vi många gånger blir medvetna om deras starka vilja att lära oss öppna upp våra hjärtan, och se möjligheter för att hjälpa andra människor och gå framåt i ljus och kraft.

 

Varje block kostar 3.990 kr eller 31.000 kr för 8 block, eller 35.000 kr för 9 block om man betalar allt på en gång. Väljer man att betala per block skall beloppet vara KRAFTENS KÄLLA tillhanda senast 3 veckor före kursstart. Väljer man att betala hela beloppet på en gång skall det vara oss tillhanda 1 månad före kursstart för block 1. När man blir antagen till utbildningen betalar man in 1000 kr som startavgift. (alltså blir första blockavgiften 2990 kr).

 

Man söker in till denna utbildning genom att maila oss och berätta om sig själv och hur man ser på sin egen personliga och mediala utveckling, vilka mål man har och vad som är den starkaste drivkraften för just dig. När du blir antagen förbinder du dig till att genomföra alla 8 eller ev 9 blocken (beroende på mål) och får samtidigt ett mentorskap under dina 2 år som utbildningen rullar.

 

Det finns flera vandrarhem och lågprishotell för billigt boende i närheten av vår kurslokal som ligger centralt i Borås.

 

BLOCK 1 - Basen

Här jobbar vi med att ta kommandot över ett mottagande i stillhet. Vi lär tankarna att vara passiva, och renar våra kanaler. Vi får möta kraften och ett inre lugn. Här startar vi samarbetet med vårt Andeteam och lär känna de som finns omkring oss, samt de mål som de har för vår utveckling. Vi lär oss om de olika medvetenhetsnivåerna och blir bekväma med hur vi skall nå till respektive nivå. Här får vi också kunskapen om ”sitting in the power”. Vi lägger grundstenen som resterande block skall bygga på.

 

BLOCK 2 - Vi möter inspirationen

Vi öppnar upp för kreativiteten som hjälper dig att skapa ihop med Andeteamet! Vi lär oss om Auran och att måla och tolka den, och vi jobbar med olika föremål för att läsa av energi och tolka det vi får upp. Vi känner på budskap och tittar på bevisföring och på hur det undermedvetna kan lura oss i en andekontakt. Denna gång skapar vi också ett affirmations häfte med bilder och text som hjälper oss att dra till oss det vi vill ha i livet…attraktionslagen.

 

BLOCK 3 - Healing

Här tittar vi på de olika sätten att ge healing, ett block som är helt inriktat på välmående kraft och helande energi. Du får lära dig olika metoder att ge healing på och får hjälp med att upptäcka din egen styrka och potential i de olika metoderna. Vi möter de ur Andeteamet som vill knyta an till just din healingmetod och vara din partner på din helande väg. Under detta block lyfter vi också mat och näringsintag i kroppen och tittar på hur vi kan hjälpa våra fysiska kroppar till välmående genom ändrade kostvanor. Vi undersöker hur viktigt det är med ”ren” föda för att skapa en så ren kanal som möjligt i vårt samarbete med de högre energierna.

 

BLOCK 4 - Kommunikation och intuition

Vi jobbar med övningar som stärker och vidareutvecklar vår intuition, vi lär oss göra rena läsningar och att förstå det som kommer upp i vårt sinne. Vi tänjer på gränser för att inte låta vårt medvetna jag gå in och tolka! Här möter vi också anhöriga och vänner i en ren kommunikation, upplever olika sätt att förmedla budskap och tittar på hur just ditt sätt blir det bästa att kommunicera med Andevärlden på. Ett block där den personliga utvecklingen också tar ett stort steg framåt!

 

BLOCK 5 - Speaking

Här tar vi vår kommunikation till ett djupare plan och knyter an än mer till vårt Andeteam. Vi jobbar för att vara en så ren och fin kanal som möjligt med tankarna helt passiva och sinnet i vila, vilket ger Teamet tillåtelse att använda vår kanal och förmedla budskap från en högre energi. Detta genom att använda vårt talorgan och låta rösten få säga det som Anden vill förmedla. Det kan både vara filosofi till den breda allmänheten eller kanske ”bra vetande” till oss som är samlade, eller får vi en lyckad kontakt med en anhörig som vill förmedla sig på detta sätt. En underbar känsla att få knyta an så nära till vårt Team!

 

BLOCK 6 - Fysiskt mediumskap

Detta block ägnar vi åt att upptäcka kraften med det fysiska mediumskapet. Vi pratar om skillnaden mellan vanlig seans och fysisk seans. Vi kommer att känna på de olika energifrekvenserna som detta innebär i våra fysiska kroppar, och vi kommer att titta på de historiska perspektiven kring detta ämne, dels på hur man har arbetat förr och hur vi nu arbetar med det idag. Det finns också många olika begrepp inom detta ämne, såsom apport, asport och trumpet osv, som vi kommer att belysa och diskutera kring. Tänk att Andevärlden kan använda vår energi och manifestera sig på olika sätt så att det blir fysiskt! Det är riktigt fantastiskt! Allt det här och mer därtill gör detta block till ett mycket INTRESSANT och SPÄNNANDE sådant.

 

BLOCK 7 - Jag är en kanal

Här ägnar vi oss åt att studera och utforska hur vi kan använda oss av vår kanal på många olika plan. Dessa ämnen är blockets huvudämnen: Husrensningar, Portaler och hur man stänger dessa, Poltergeistfenomen, Pekare, Pendel och kortläggning som hjälpmedel, Gränsdragningar mellan privat och ”medial arbetstid”, Reinkarnation, Etik och moral samt tystnadsplikt.

 

BLOCK 8 - Praktiskt block

Detta block är ett rent praktiskt block där vi kommer att öva och genomföra allt det vi har gått igenom på resans gång. Vi håller en seans. Vi gör sittningar. Vi ger Healing och jobbar på de olika sätt vi lärt oss och som blivit individuella för er alla under utbildningens gång. Här tittar vi lärare mycket på varje individ för att se på era mål och var vi tillsammans har nått. För de av er som ej valt Kraftens Källas Mediumcertifiering är detta sista blocket.

 

BLOCK 9 - Certifieringsblock

Praktisk del: Eleven skall inför mig som lärare, eller annan av mig utsett medium ta emot en sitter på ett ansvarsfull och ödmjukt sätt, berätta vad sittningen handlar om och svara på frågor så inga ev missförstånd uppstår eller finns som frågetecken före start. Eleven skall under sittningen komma med klara bevis för att påvisa Andevärldens närvaro och lämna bevis som är utom all tvivel för sin klient. Minimum 3 kontakter med Andevärlden alternativt 1 kontakt i 30 minuter erfordras för att bli godkänd.

Teoretisk del: Innehåller frågeställningar av etisk och moralisk karaktär och bedöms av mig som lärare.

 

Viktig information!

När du fått bekräftelse på Din plats till utbildningen ska ett anmälningsbelopp på 1000 kr betalas

in till BG 103-4438 eller Swishnr 123 633 39 59. Märk med ditt namn.

 Resterande summa betalas senast 14 dagar före kursstart.

Under utbildningen skall varje block vara KRAFTENS KÄLLA tillhanda senast 14 dagar före blockets start.

Vid ev avbokning återbetalas ej anmälningsbeloppet och vid ev sjukdom återbetalas kursavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg.

 

Kursanmälan görs på kontaktsidan – Tryck här!

 

 

Ladda ner pdf-information om KRAFTENS KÄLLAS MEDIUMCERTIFIKAT

 

 

Kraftens Källa förbehåller sig rätten att återkalla ett utgivet mediumcertifikat om mediumet

 inte jobbar utifrån de moraliska och etiska riktlinjer som certifikatet kräver och står för.

unsplash